De kans is altijd aanwezig dat je bezoekers niet online gaan converteren.
Ze vinden het spannend om een aankoop te doen.
Liever spreken ze persoonlijk met je.

De kans dat ze zonder resultaat weg gaan, is dan vrij groot.
Juist dan is het handig om je contactgegevens pro-actief te tonen.
Zo kunnen ze snel en makkelijk met je in contact komen.

En zien ze ‘de mens achter de website’.
Wat ook vertrouwen geeft.