We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt

Hieronder vind je de meest gestelde. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Privacy & security

Wie kan de data bekijken?

Iedere klant heeft zijn eigen database waarin de data wordt opgeslagen. Alleen de klant heeft toegang tot deze data. De database is volstrekt gescheiden van de omgevingen van andere WiQhit-gebruikers. De kans op ‘vermenging’ is daardoor uitgesloten.

Wie is de eigenaar van de data?

WiQhit stelt je weliswaar in staat om heel veel data te verzamelen, maar is niet de eigenaar van de data. Dat ben jij. Zowel van de ruwe als de verwerkte data. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid hebt om de privacy van je bezoekers goed te borgen. Het houdt ook in dat wij de data niet voor andere doeleinden inzetten, dan voor het gebruik binnen WiQhit. Mochten we de data toch willen gebruiken voor test-doeleinden, dan vragen wij daarvoor altijd eerst jouw toestemming.

Hoe gaat WiQhit om met privacygevoelige informatie?

Standaard worden de waarden van invoervelden niet gemeten. Dit voorkomt dat potentieel privacygevoelige informatie in de database komt. Zoals creditcardgegevens, rekeningnummers of wachtwoorden. Verzamelde profielen zijn niet terug te herleiden naar een natuurlijk persoon. In de instellingen van de WiQhit interface kun je per invoerveld eenvoudig aangeven of de informatie wel of niet gemeten moet worden.

Data vanuit andere bronsystemen waarbij een persoon door middel van een uniek kenmerk wordt herkend kan worden geïmporteerd in WiQhit. Het unieke kenmerk wordt door middel van een hash opgeslagen zodat niet terug te herleiden is van wie die kenmerken zijn.

Moet ik bezoekers informeren over WiQhit?

WiQhit maakt gebruik van zogenaamde tracking cookies. Daarbij wordt op de website een profiel opgebouwd, op basis van klikgedrag. Vanwege deze trackingcookies geldt voor WiQhit een informatieplicht en toestemmingsvereiste. Wij adviseren daarnaast om bezoekers altijd te informeren over de tools die je gebruikt.

Welke informatie slaat WiQhit op?

WiQhit slaat automatisch elke interactie van de bezoeker op de website op. Dit bestaat uit bezoeken, webpagina's, kliks, formuliergebruik, geografische locatie, bezoekduur, tijd op de pagina of in een formulier, campagne informatie en meer...
Met deze data kunnen gedragingen worden toegekend aan doelgroepen. WiQhit gebruikt de al opgeslagen data om te bepalen hoeveel bezoekers dit gedrag al hebben vertoond. Op deze manier hoef je niet vanaf 0 te starten. Als één van deze bezoekers terugkomt op de website, is er al informatie bekend waarmee je de website relevanter kunt maken.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen, naast veilige opslag van de data?

Van buiten het datacentrum is de database-omgeving niet rechtstreeks te benaderen. De database cluster is beveiligd met een firewall. Alleen de WiQhit-applicatie maakt gebruik van deze cluster. Daarnaast is de data voor elke WiQhit-klant afgeschermd. Elke gebruiker moet zich autoriseren met een eigen, unieke gebruikersnaam en een moeilijk wachtwoord (tenminste 8 tekens, waarvan minimaal 1 cijfer, minimaal 1 hoofdletter, minimaal 1 kleine letter en minimaal een vreemd teken).

Hoe wordt de data opgeslagen?

Alleen jij hebt toegang tot je eigen data. De data van iedere WiQhit-klant wordt opgeslagen in een aparte database. Deze database is niet direct van buitenaf benaderbaar. WiQhit heeft geen inzicht in deze data, behalve als jij hier specifiek opdracht voor geeft. Standaard wordt de ruwe data 1 maand bewaard. Daarna wordt het in z’n totaal verwijderd. Als je dit wenst, kan de data langer worden bewaard.
De data wordt fysiek opgeslagen in Nederland. Jouw data en informatie over de bezoeker blijven dus binnen de landsgrenzen. De data wordt opgeslagen op een databasecluster achter de firewall. Dit databasecluster is specifiek aan de WiQhit-omgeving ontsloten. Er is geen andere interne omgeving die toegang nodig heeft tot dit databasecluster.

Performance

Kan Google Analytics de personalisaties van WiQhit meten?

Ja. In de Instellingen van WiQhit kun je de gewenste versie van Google Analytics selecteren. WiQhit koppelt de gegevens dan automatisch.

Hoe analyseert WiQhit het succes van personalisaties?

Elke personalisatie is opgezet als een A/B-test. In de instellingen kun je een controlegroep instellen. Profielen die in de controlegroep vallen, krijgen nooit een personalisatie te zien. WiQhit vergelijkt profielen mét personalisatie met profielen zonder personalisatie. Op basis daarvan kunnen we het succes van de personalisaties analyseren.

Wat doet WiQhit voor de conversieverbetering?

Uiteraard is het lastig om garanties te geven. Dit hangt namelijk af van het type website, de huidige prestaties en de wijze waarop WiQhit wordt ingezet. Maar afgaande op de cases die WiQhit heeft gebouwd, mag je uitgaan van een conversieverbetering van minimaal 20%.

Hoeveel bezoekers moet een website hebben om WiQhit te kunnen gebruiken?

WiQhit is geïmplementeerd op websites van honderden tot honderdduizenden bezoekers per maand. Personalisatie heeft een positief effect op alle type websites met een conversie doelstelling. Alleen bij lage traffic sites kan het iets langer duren om de getallen significant te krijgen. Je hoeft echter maar 1 deal binnen te halen met WiQhit om effectief te zijn.

Welke invloed heeft WiQhit op de laadtijd van mijn website?

Uiteraard is het WiQhit script zo ontwikkeld dat een optimale performance gegarandeerd is. Het script laadt bijvoorbeeld asynchroon. Zo worden alle elementen op de pagina geladen, ongeacht de beschikbaarheid van WiQhit. De afhandeling van alle requests vindt plaats binnen 50 milliseconden. De bezoeker van de website merkt dus niets.
Daarnaast is standaard overcapaciteit aanwezig. Die vangt wisselingen in belasting op. Als de belasting boven bepaalde thresholds komt, wordt de capaciteit uitgebreid. Maar door de ruime overcapaciteit die we op dit moment aanhouden, is dit nog niet nodig geweest.

WiQhit maakt gebruik van een High Availability cluster om uptime te garanderen. Back-ups zijn maximaal 1 dag oud.

Welke invloed heeft personalisatie op de vindbaarheid in Google?

WiQhit heeft geen negatief effect op je vindbaarheid (SEO). Wij sluiten Googlebot, en ook andere crawlers van zoekmachines, uit van WiQhit. Zij zien dus alleen de originele pagina.
WiQhit voegt alleen dynamische content toe aan de pagina. Dit gaat op basis van het profiel van de bezoeker. We maken hierbij gebruik van zowel JavaScript als cookies.

Functionality

Is het mogelijk om gedrag over verschillende devices te koppelen?

Ja, dat kan. WiQhit herkent de bezoeker op basis van een unieke identificatie. Zoals een login. Bezoekers kunnen via verschillende devices op de website navigeren. Hij heeft dan per device een profiel. WiQhit koppelt alle profielen met dezelfde identificatie aan elkaar.

Is het mogelijk om gedrag over verschillende domeinen te koppelen?

Ja, dat kan. Bezoekers kunnen navigeren over verschillende websites. Zolang die websites binnen jouw klantomgeving vallen, kun je hetzelfde WiQhit script op al deze domeinen plaatsen. WiQhit bundelt het gedrag dan in 1 klantprofiel. Vervolgens kun je gepersonaliseerde boodschappen tonen over de verschillende websites, op basis van cross-domain gedrag.

Kan WiQhit data koppelen aan andere systemen?

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Via een xml of csv bestand kun je data vanuit andere locaties importeren in WiQhit.
- Je kunt de Google productfeed in xml of csv formaat uploaden in WiQhit. Zo krijg je meer informatie over de interesse van bezoekers in je producten.
- Via de WiQhit API wordt data die door WiQhit is opgeslagen near real-time geëxporteerd.

Welke toegangsniveaus heeft WiQhit?

Je kunt met meerdere personen samenwerken in WiQhit. Dit doe je door deze persoon simpelweg toe te voegen. Er zijn verschillende toegangsniveaus:
- Viewer: viewers kunnen zaken bekijken in de software. Ze kunnen geen zaken aanpassen en hebben ook geen toegang tot de instellingen.
- Standarduser: standaardgebruikers kunnen campagnes e.d. aanmaken, wijzigen en verwijderen. Ze mogen personalisaties niet aanzetten en hebben geen toegang tot de instellingen.
- Supervisor: supervisors hebben volledige controle over het account. De account-eigenaar is de enige die eventueel het contract kan aanpassen.

Welke datacategorieën onderscheidt WiQhit?

- Het bezoek aan de website, een groep pagina’s of een specifieke webpagina
- De tijd die is gespendeerd op de website of een webpagina
- Campagne variabelen of referrer informatie
- Het operating system, type device of browser dat wordt gebruikt
- Specifieke elementen op een webpagina waarop geklikt is door bezoekers

- Formulieren die zijn gebruikt door de bezoekers en wat ze hebben ingevuld

- De herkomst van de bezoeker (land, provincie en stad) gebaseerd op het IP-adres

Hoe werkt de WiQhit software technisch?

Zodra een bezoeker op de pagina komt, maakt het WiQhit script dat op de website staat contact met onze servers. Het WiQhit script zorgt ervoor dat in real-time alle interactie tussen de bezoeker en de website wordt verzameld. Aan de hand van iemands profiel wordt een gepersonaliseerde boodschap getoond.

WiQhit scant de pagina en kan content op de geselecteerde pagina in de editor vervolgens vervangen, verplaatsen of toevoegen. Dit gebeurt op basis van de DOM (Document Object Model). De gebruiker kan zelf bepalen wanneer dat moet gebeuren. Bijvoorbeeld bij het laden van het script, het volledig laden van de pagina of na een bepaalde tijd op de site/pagina.

Kan ik meer domeinen bundelen in 1 licentie?

Ja, dat kan. Je bent binnen je WiQhit account vrij om meer websites toe te voegen aan de datacollectie. De visits worden bij elkaar opgeteld. Samen bepalen ze de hoogte van je licentie.

Hoe wijst WiQhit personalisatie toe aan een behaald doel?

Personalisaties die binnen deze periode getoond worden, worden gerelateerd aan het behaalde doel.

Wat ziet WiQhit als een doel?

Personalisaties die binnen een bepaalde periode getoond worden, ziet WiQhit als een doel. WiQhit bepaalt de statistieken op basis van deze doelen. Zo kun je zien hoe personaliseren bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van je website.

Pricing

Wat gebeurt er als mijn bezoekersaantallen stijgen?

Je kunt elke maand de hoogte van de staffel wijzigen. Loopt er een tijdelijke campagne en verwacht je in een bepaalde periode meer bezoekers? Dan kun je de licentie daarop aanpassen.
WiQhit houdt in de gaten of je de licentie niet overschrijdt. Gebeurt dat wel? Dan ontvang je hierover bericht. Je kunt dan de staffel verhogen. Doe je dat niet, dan stopt de datacollectie of personalisatie (tijdelijk).

Wat is de opzegtermijn van mijn contract?

Bij een maandcontract kun je je contract elke maand stopzetten. Voor een jaarcontract geldt 1 maand opzegtermijn.

Moet ik extra betalen voor speciale functies?

Nee, dat hoeft niet. Binnen je WiQhit account kun je gebruik maken van alle beschikbare functionaliteiten. Zoals de API, A/B-testen en integraties. Dat zit allemaal in het licentietarief.

Hoe kan ik de juiste staffel bepalen?

WiQhit baseert de hoogte van de licentie op het aantal visits per maand dat wordt geregistreerd in je web analytics pakket. We hanteren standaard licenties tot 25.000 / 50.000 / 100.000 / 250.000 / 500.000 en 1.000.000 visits per maand. Trekt je website meer bezoekers? Dan kunnen we een maatwerk voorstel doen.

Het aantal gebruikers van de software, aantal klantsegmenten of campagnes dat je wilt inrichten is niet van belang voor de hoogte van de staffel.

Heb je tijdelijk meer bezoekers (bijvoorbeeld door reclame campagnes, of aan het eind van het jaar), dan kun je uiteraard de hoogte van de licentie hierop aanpassen.

Nog geen antwoord op je vraag?

Laat ons weten wat je zoekt! Neem contact op