Het begint langzaam te wennen, ondernemen in Corona-tijd. Waar tot zondag 15 maart de groei regeerde, zitten we nu in de overlevingsmodus. Collectief.

Deze eerste week ontvangen sommige sectoren de hardste klappen. Maar in andere branches is het drukker dan ooit tevoren. Elk bedrijf moet snel en adequaat inspelen op de nieuwe situatie die is ontstaan, dat is zeker.

Wat zijn de eerste lessen die we vanuit het perspectief van website personalisatie kunnen leren van Corona?

1.      Als je even niets kunt verkopen moet je focussen op bereik

Er zijn bedrijven die nu een gigantische omzetdaling zien. Zoals de horeca, reisbureaus en musea. Ik ben zelf ook ondernemer, en realiseer me heel goed dat het moeilijk is om de knop om te zetten. Maar het moet. Pas je online verkoopdoelstelling aan op de huidige situatie, en bereid je voor op de tijd ná de crisis.

Voor de bedrijven in de gedupeerde branches zijn drie dingen nu belangrijk: bereik, bereik en bereik. Iedereen die op je website komt moet geïnspireerd raken door je verhaal en verleid worden om zich bekend te maken. Vraag nu nog explicieter om dat e-mailadres of die like. Het levert je nu niet direct euro’s op, maar creëert na de crisis een sneeuwbaleffect.

2.      Draai wederkerigheid nu eens om

Vooral in de horeca ontstaan nu hele mooie initiatieven om de crisis het hoofd te bieden. Restaurants starten met bezorgmaaltijden, of verenigen zich in een actie als Help de Horeca, waarbij je waardebonnen kunt aanschaffen die later mogen worden ingewisseld.

Speel in op het gevoel van wederkerigheid. Als bedrijf ben je gewend om iets te geven aan de klant, in de hoop dat later terug te krijgen. Maar draai de rollen nu eens om. We hebben elkaar nodig om samen sterker uit de crisis te komen, dus klant: help ons!

3.      Lokale spelers hebben de gun-factor

Een golf van saamhorigheid gaat door Nederland. Waar we tot voor kort opgewonden en opgetogen waren over de komst van Amazon naar ons land, leeft nu het gevoel dat we juist onze lokale ondernemers moeten beschermen. #supportyourlocals om het in goed Nederlands te zeggen. Een interessante verandering van mindset.

Cialdini’s zevende gebod Unity (eenheid) moet je nu optimaal inzetten. Wat zijn de verbindende factoren tussen je bedrijf en je consument? Speel je als bedrijf de eenheid-troefkaart goed uit, dan zorg je voor een duurzame klantrelatie die ook zeer waardevol is na de crisis.

4.      Bied zekerheid in onzekere tijden

Reduce Uncertainty is een hygiëne factor geworden in online business. Voor iedereen is het speelveld in rap tempo veranderd, dus zoeken we naar houvast. Waar zit de angst bij de consument, en waar kun je als leverancier twijfel wegnemen in de Corona-crisis?

In China gaan ze wat verder dan wij: bij bezorgmaaltijden wordt zelfs de temperatuur van de kok op een bonnetje vermeld. Dat kan natuurlijk subtieler. Iets explicieter tonen dat een product op voorraad is, en ondanks alles snel geleverd kan worden (door een bezorger die 1,5 meter afstand bewaart). Of dat zelfs nu achteraf betalen en gratis retour sturen geen probleem is. Alles wat onzekerheid wegneemt, is het vermelden waard.

5.      Begrijp de situatie van de klant

Tijdens deze crisis is het voeren van de juiste dialoog op het juiste moment essentieel. De context is compleet veranderd, en dat heeft weer effect op het gedrag en gevoel van je klant. Denk dus nog meer vanuit hun perspectief. Pas je boodschap ook tekstueel of qua beeldmateriaal aan op de emoties die nu leven bij de consument.

Steentje bijdragen

Kennisdeling is belangrijker dan ooit. De komende weken wil WiQhit webinars organiseren met als werktitel ‘Personalisatie in Corona-tijd’. Maar niet zonder jouw feedback daarin mee te nemen natuurlijk!

Deel in de comments op welke bedrijfstakken we ons moeten focussen, wat in jouw ogen voorbeelden zijn van bedrijven die zich nu positief of negatief onderscheiden en met welke vragen je nu zit.

Heel veel gezondheid en succes!