Heeft WiQhit effect op de website performance?

Table of Contents

“Het korte antwoord: nee!”

Het WiQhit script plaats je in de Head van de pagina of in de Google Tag Manager. Het laden van die code gaat a-synchroon. Hierdoor worden teksten en afbeeldingen geladen zonder dat hierbij op de WiQhit code moet worden gewacht.

Het aanroepen van de code is een kwestie van milliseconden. Er is dus geen impact op de pagina laadtijd van de site.  

Standaard wordt een personalisatie toegevoegd aan de pagina. We veranderen dus niet direct teksten of afbeeldingen. De bezoeker ziet dus geen content veranderen, wat vreemd kan overkomen. En ook effect heeft op het succes van de personalisaties.